SAM - Student theses × Ytringsfrihet|Arbeidsliv ×
5 results
 1. Utbrenthet - en kvalitativ studie blant lærere

  Reierstad, Ingrid Åstveit ()

  Formål: Hovedformålet med denne bacheloroppgaven er å undersøke blant et utvalg lærere om de opplever at det er en sammenheng mellom forventningene de opplever fra sine ledere og deres erfaringer med utbrenthet. Metode: Det ble brukt en kvalitativ tilnærming for å gjennomføre intervjuer blan

 2. Seniorer i arbeidslivet

  Dybvik, Frida Myrstad, Bergum, Caroline Nesjem, Røsok, Ulv Holmer ()

  ”Hvilke forhold på arbeidsplassen motiverer seniorer til å bli i arbeid, og hvordan henger dette sammen med IA-avtalen?” I denne oppgaven vil vi undersøke hvilke holdninger de ansatte har til IA-tiltak. Hva er det som motiverer seniorer til å bli i arbeid og hvordan henger dette sammen med o

 3. Flerkulturelle kvinners innpassprosess i norsk arbeidsliv.

  Jakobsen, Julie Merete, Reilstad, Helena ()

  Denne oppgaven kartlegger hvilke faktorer som virker hemmende og fremmende i en innpassprosess for flerkulturelle, høyt utdannede kvinner. Oppgaven setter også fokus på hvor nødvendig det er med organisasjoner som arbeider for mangfold i norsk arbeidsliv. Vår problemstilling er som følger: Hva

 4. Mobbing på norske, offentlige arbeidsplasser: En undersøkelse av i hvilken grad det oppleves mobbing på norske, offentlige arbeidsplasser, og hvordan denne problematikken håndteres.

  Thorstensen, Aina Nerhovde ()

  Begrepet mobbing kommer jeg til å bruke som en samlebetegnelse som dekker ulike typer trakassering som trusler, fysisk og psykisk vold, krenkelse og ulike former for trakassering, basert på kjønn, trosretning, bakgrunn, kulturell bakgrunn etc. Jeg kommer likevel ikke til å gå spesielt inn på d

 5. Varsling i norsk arbeidsliv

  Hamza, Alaa, Slapgaard, Hanna ()

  Ved valg av tema var det viktig for oss å utrede noe som er relevant i forhold til vår utdanning, og som ytterligere kan være verdifullt for videre karriereløp. Etter en kort innføring i faget arbeidsrett ved Høgskolen i Oslo og Akershus har vi tilegnet oss en forforståelse av arbeidsretten o