Ytringsfrihet ×
4 results
  1. Varsling i norsk arbeidsliv

    Hamza, Alaa, Slapgaard, Hanna ()

    Ved valg av tema var det viktig for oss å utrede noe som er relevant i forhold til vår utdanning, og som ytterligere kan være verdifullt for videre karriereløp. Etter en kort innføring i faget arbeidsrett ved Høgskolen i Oslo og Akershus har vi tilegnet oss en forforståelse av arbeidsretten o

  2. Når karikaturen møter motstand

    Strømsted, Eva Beate ()

    The main aim of my thesis “When the caricature meets resistance”, was to contribute with a new understanding of how editorial cartoonist’s situation has developed within the last ten years. The project is a part of “Shared Horizons”. Satire as a genre, comparing to other media, is not tr