Vurderingskriterier ×
3 results
  1. Tale er gull - Moment til ein norsk lydbokkritikk

    Senumstad, Knut Sigurd ()

    I denne oppgåva skal eg stable på beina forslag til eit sett kriterium for kritisk vurdering av lydbøker. Som aktiv brukar av denne forma for litteratur saknar eg mykje. Innlesing av større delar av den norske bokheimen, debatt om kva som er ei god lydbok og betre lydbøker er berre nokre av dei

  2. Mastergradshåndboken : sammenhenger mellom form, innhold, vurdering

    Askerøi, Else ()

    Denne håndboka fokuserer på hva og hvordan du kan kommunisere til leserne gjennom masteroppgaven, og på sammenhenger mellom innhold, form og vurdering. En enhetlig og bevisst utforming og redigering av teksten vil øke leservennligheten og støtte opp om det vitenskapelige innholdet. Forslag til