Voksne ×
3 results
  1. Økt livskvalitet til pasienter med stomi

    Marblow, Jessica ()

    Problemstilling: Hvordan kan sykepleieren gjennom pedagogisk funksjon bidra til økt livskvalitet hos pasienter med permanent stomi? Bakgrunn: Hensikten med oppgaven er økt livskvalitet hos stomiopererte der sykepleierens pedagogiske funksjon benyttes for en bedre hverdag og økt livskvalitet. I op

  2. Epilepsi og livskvalitet - Hva påvirker livskvaliteten hos voksne pasienter med epilepsi og hvilken betydning har veiledning og undervisning fra sykepleier på livskvaliteten?

    Rønning, Marte ()

    Bakgrunn: I følge Norsk epilepsiforbund (2014) har 45 000 mennesker diagnosen epilepsi. Blant disse er det ca. 15 000 som må leve med anfall resten av livet. Erfaringen jeg hadde med epilepsi var liten før jeg var i praksis på epilepsisenteret i Sandvika. I praksis fikk jeg observert sykepleiere