Vitenskapelig tenkning|Studenter ×
8 results
 1. Studenters opplevde matematikklærerkompetanse

  Birkeland, Katrine Berggren ()

  I denne oppgaven har jeg undersøkt hvordan to studenter føler seg kompetente til å undervise i matematikk etter de har fullført den obligatoriske matematikkfagopplæringen i grunnskolelærerutdanningen 1-7. For å få et innblikk i hva matematikklærere trenger å kunne, tok jeg utgangspunkt i n

 2. Hvilke motivasjonsfaktorer er viktige for utvalgte studenter ved Høgskolen i Oslo og Akershus, og er det en forskjell på hva kvinner og menn motiveres av?

  Grønvold, Karoline ()

  Denne oppgaven tar utgangspunkt i motivasjonsteori for å forklare hvilke motivasjonsfaktorer som er viktige for utvalgte studenter ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Problemstillingen jeg har jobbet ut i fra er: «Hvilke motivasjonsfaktorer er viktige for utvalgte studenter ved Høgskolen i Oslo og

 3. Hvilke fysiske og sosiale faktorer påvirker handlemønsteret til kvinnelige studenter mellom 21-24 år i dagligvarebutikker? Videre, hvilke forskjeller vil det være mellom førstegenerasjons innvandrere, andregenerasjons innvandrere og etnisk norske informanter jamført disse påvirkningskildene?

  Bergersen, Camilla Emilie, Nguyen, Kesia ()

  Gjennom denne oppgaven ønsket vi å utforske hvordan fysiske og sosiale faktorer påvirket handelsmønsteret innenfor dagligvaresegmentet til unge kvinnelige studenter i Osloområdet. Utover dette ønsket vi også å se hvordan kulturelle bakgrunner spiller inn på handelsvalgene, og videre hvorvid

 4. Studenters valg av persontransport: En undersøkelse av hvilke faktorer som fremmer bruk av Über og om Über utgjør en trussel for taxinæringen.

  Mork, Christian, Løyning, Cathrine ()

  I denne oppgaven har vi forsøkt å belyse hvilke faktorer som påvirker studenters valg av persontransport og hvilke utfordringer, muligheter og trusler taxinæringen står overfor i tiden som kommer. Vi ønsket å gå dypere inn på hvordan delingstjenester som Über ved hjelp av avansert teknolog