Vitenskapelig tenkning|Forskningsmetoder ×
4 results
  1. Effektiv ledelse av frittstående treningssentre

    Brendskaug, Marte Stavrum, Ekman, Bengt Gustav Martin Viktor ()

    Denne oppgaven har til hensikt å belyse temaet ledelse av frittstående treningssentre og hvorvidt dette gjøres på en effektiv måte sett fra et teoretisk perspektiv. Treningsbransjen er en mettet bransje i stor endring, og ledelse er en av de kritiske suksessfaktorene for å få det til å gå r

  2. Målsetting og belønning i detaljhandel

    Kulseng, Maren Ofstad, Rismyhr, Ingeborg, de Mora, Victoria Deage ()

    Hvordan kan HR-tiltak føre til tilsiktede og utilsiktede effekter på butikkansattes motivasjon. Oppgaven har til hensikt å avdekke og forklare sammenhenger og faktorer som påvirker ulike HR-tiltaks effekt på ansattes motivasjon.