Visuell fortelling|Historiefortelling|Litteratur × Bachelor thesis ×
4 results
 1. Klassikere i klasserommet – for å sluke, eller for å bruke?

  Maaø, Thobias ()

  Klassikere i klasserommet – for å sluke, eller for å bruke? forsøker å begrunne bruken av klassisk litteratur i dagens skole ved å ta for seg problemstillingen: Hvorfor undervise i litterære klassikere i dagens skole, og hvordan bør man gjøre det? Problemstillingen drøftes i lys av releva

 2. Etikk og ærlighet - Gaute Heivolls Himmelarkivet

  Røste, Maren Ødegaard ()

  Historiefortellingen har vært en del av menneskets liv til alle tider. En forfatter kan sette seg ned ved skrivebordet for å skape, og deretter formidle det han har skapt. Han tar eierskap til historien, og styrer fortellingene ved hjelp av egne valg. Men hvilke historier kan vi fortelle? Hva med

 3. Homofili som problem i ungdomslitteraturen

  Rønning, Frida ()

  I 2013 etterlyste daværende leder for Skeiv ungdom, Åshild Marie Vige, flere bøker for skeive ungdommer hvor historien har en positiv vinkling (Sigvartsen, 2013). Høsten tre år senere skrev NRK om «problemfri homofili» i litteraturen og viste til flere bokutgivelser samme år som ikke behandl

 4. Kanon og danning på ungdomstrinnet

  Urke, Martine Hjertvik ()

  Handlingane i romanen flytta på 1800-talet seg frå det ytre til det indre, inn i personen sine tankar og kjensler. Førestillinga om våre moderne indre liv vart skapte i romanar og drama frå 1800-talet, og det nye på denne tida vart ”showing, not telling” (Penne, 2010). 1800-talet er i det