SAM - Student theses × Snekkerhaugen, Marthe Andersen × Vindens skygge|Intertekstualitet ×
1 result
  1. «Euroburger» eller «stort om litteratur og kjærlighet»?

    Snekkerhaugen, Marthe Andersen ()

    Oppgaven tar for seg Carlos Ruiz Zafóns roman Vindens skygge. Boken har blitt stemplet som lettbeint underholdningslitteratur under betegnelsen «euroburger» av noen norske kritikere. Gjennom en analyse av verket utforsker denne oppgaven hvordan Vindens skygge kan sies å være et hybrid verk samm