Vindens skygge|Metatekstualitet|Intertekstualitet × Bachelor thesis ×
2 results
  1. «Euroburger» eller «stort om litteratur og kjærlighet»?

    Snekkerhaugen, Marthe Andersen ()

    Oppgaven tar for seg Carlos Ruiz Zafóns roman Vindens skygge. Boken har blitt stemplet som lettbeint underholdningslitteratur under betegnelsen «euroburger» av noen norske kritikere. Gjennom en analyse av verket utforsker denne oppgaven hvordan Vindens skygge kan sies å være et hybrid verk samm

  2. Det litterære nettet

    Jensen, Anders Egil Meyn, Jørgensen, Johan Aimo Soilammi ()

    I Det litterære nettet: intertekstualitet i en digital verden utforskes mulighetene for å uttrykke intertekstualitet med strukturen som ligger til grunn for The Semantic Web. Forfatterne forsøker å vise hvordan Gérard Genettes transtekstualitetsbegrep kan utrykkes gjennom vokabularet Transvoc.