Urke, Martine Hjertvik × Vildanden|Kulturarv ×
1 result
  1. Kanon og danning på ungdomstrinnet

    Urke, Martine Hjertvik ()

    Handlingane i romanen flytta på 1800-talet seg frå det ytre til det indre, inn i personen sine tankar og kjensler. Førestillinga om våre moderne indre liv vart skapte i romanar og drama frå 1800-talet, og det nye på denne tida vart ”showing, not telling” (Penne, 2010). 1800-talet er i det