Vernepleierutdanning|Kvalitetssikring ×
4 results
  1. Mastergradshåndboken : sammenhenger mellom form, innhold, vurdering

    Askerøi, Else ()

    Denne håndboka fokuserer på hva og hvordan du kan kommunisere til leserne gjennom masteroppgaven, og på sammenhenger mellom innhold, form og vurdering. En enhetlig og bevisst utforming og redigering av teksten vil øke leservennligheten og støtte opp om det vitenskapelige innholdet. Forslag til

  2. Vernepleier - utdanning og yrke i et faglig perspektiv

    Horndalen, Bjørn (red), Torp, Tor Rynning (red) ()

    Vernepleierens yrkesutøvelse og -kompetanse handler om å tilrettelegge tjenester og tiltak for mennesker med ulike funksjonsvansker, hvor mennesker med psykisk utviklingshemming står sentralt. I antologiens 14 artikler diskuteres etikk, historie, omsorg, miljøarbeid, livskvalitet, bruk av tvang