LUI - Department of Vocational Teacher Education × Vernepleierstudenter|Praksis|Yrkesopplæring ×
3 results
  1. Relevans gjennom yrkesforankring

    Spetalen, Halvor ()

    I siste nummer av YRKE etterlyser Jarl Ove Glein en debatt om hvordan yrkesfaglæreropplæringen kan bli relevant i forhold til yrkesutøvelse og hvilke lærerkompetanse som er relevant for yrkesopplæring? Som yrkesfaglærerutdanner tar jeg ham på ordet og vil i dette innlegget presentere en model

  2. Farvel til mesteren?

    Spetalen, Halvor ()

    Kan generelle læreplaner i restaurant- og matfagene og tendenser til standardisering i restaurantbransjen reduserer muligheten til å utvikle profesjonelle yrkesutøvere med mesterkompetanse? At andre bransjer møter flere av de samme utfordringene gjør at dette temaet også kan ha en mer allmenng