Verdighet ×
1 result
  1. Selvmord blant eldre : burde vi forstått?

    Auset-Jacobsen, Gunn Johanne ()

    BAKGRUNN: Eldre mennesker over 65 år er de som oftest begår selvmord. Selv om de i enkelte tilfeller ga signaler om dette til pårørende eller helsepersonell ble signalene ikke tatt alvorlig. Det er et økende problem at eldre ikke sees og at samfunnet ikke verdsetter de eldre sine erfaringer og