Veganlegg ×
1 result
  1. Implementering av BIM i infrastrukturprosjekter

    Haldorsen, Hanne Barane, Nordenhaug, Jonas, Antonsen, Anders ()

    Oppgavens mål har vært å kartlegge bruken av BIM i infrastrukturprosjekter. Ønsket var å undersøke i hvilken grad BIM benyttes i anleggsfasen, hvilke muligheter og funksjoner som manglet i modellene, og ut i fra dette komme med forslag til forbedringer. For å avgrense oppgaven har vi kun sett