Valg- og suksesskriterier|Effektivisering|Facility Management ×
6 results
  1. Facility Management - Tidlig involvering i byggeprosjekt

    Øverby, Robin, Gyllengahm, Jesper ()

    Denne rapporten har sin opprinnelse i en refleksjon omkring hvilke fordeler involvering av Facility Management i tidligfase av byggeprosjekter kan gi. Vi har gjennom studiets gang fått inntrykk av at Facility Management (FM) sjeldent konsulteres i de tidlige prosessene i byggeprosjekter. Hensikten

  2. Hvordan påvirker en stadig innovasjon i renholdsbransjen ledelsen og styringen av fasilitetstjenesten renhold?

    Anugweje, Chibuike Nwankpa, Joy, Elizabeth, Tomczak, Aneta ()

    Denne rapporten er vår avsluttende bacheloroppgave på Bachelor i Facility Management (FM) ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Hensikten med rapporten er å belyse innovasjon i renholdsbransjen og hvilken effekt det har på ledelse og styring. Vi lagde følgende problemstilling: «Hvordan påvirker