VDP::Social science: 200::Education: 280|Lærerutdanning ×
7 results
  1. Hvilke betydning har realkompetanseopptak for fordelingen av vitnemålskarakterer i yrkesfaglærerutdanningen ved Høgskolen i Oslo og Akershus?

    Spetalen, Halvor, Håland, Grete, Vagle, Inger ()

    Generell studiekompetanse regnes fortsatt som det generelle kravet og den vanligste veien til høyere utdanning selv om det også finnes utdanninger som stiller ytterligere krav til spesielle fagkombinasjoner eller opptaksprøver. En tredje vei til høyere utdanning er såkalt realkompetansevurderin

  2. Hvilke fag får GLU-studentene kompetanse i? En analyse av grunnskolelærerstudentenes studiepoengproduksjon 2012/13

    Smestad, Bjørn ()

    Det er en sterk trend i tiden at det stilles høyere krav til læreres formelle faglige kompetanse. Det er innført krav om 60 studiepoeng i matematikk, norsk og engelsk for å bli tilsatt for å undervise disse fagene på ungdomstrinnet, og i Solbergregjeringens regjeringserklæring er det varslet