Utfordrende atferd ×
1 result
  1. Demens og utfordrende atferd

    Aas, Kari Bakken ()

    Bakgrunn: Demens er fellesbetegnelsen på sykdommer som rammer flere funksjoner i hjernen. Denne sykdommen rammer omtrent 10.000 personer hvert år. I dag lever ca. 71.000 personer med en demens sykdom i Norge. Personer som blir diagnostisert med en demenssykdom vil aldri bli frisk igjen, da sykdomm