Utenlandske direkteinvesteringer|Kvalitativt enkelt case-studie|Europa × Bachelor thesis ×
2 results
  1. Sammenheng mellom samfunn og læreplan – en diskursanalyse

    Stokke, Martha Luongo ()

    Oppgaven er en diskursanalyse som tar sikte på å finne sammenhenger mellom læreplaner og samfunn. Det som undersøkes er om den norske samfunnsdebatten knyttet til EU kan være et barometer på EU-temaets plass og forekomst i norske læreplaner fra perioden 1974 frem til 2006. I Norge har vi hatt