Utøvelse|Kjønnsforskjeller ×
9 results
 1. (S)kjønnsdelt undervisning

  Dalevold, Amanda Granum ()

  Utgangspunktet for denne oppgaven er kjønnsforskjeller i skoleprestasjoner hos jenter og gutter i den norske grunnskolen. Oppgaven ser på ulike aspekter ved kjønnsdelt undervisning, og om dette kan være et tiltak for å redusere kjønnsforskjeller i skolen. Gjennom dokumentanalyse blir ulike år

 2. Kjønnsubalanse på toppledernivå i norsk næringsliv

  Olsen, Kristine ()

  I Norge er det gjort flere strukturelle grep for å sikre like muligheter uavhengig av kjønn. Economist Intelligence Unit gjennomførte i 2010 en stor, global undersøkelse der de kom frem til en rangering over i hvilke land kvinner har de beste økonomiske mulighetene. Norge havnet på topp tre i

 3. Karrierekvinners tanker om hvorfor det er færre kvinnelige ledere enn menn ”Vi må slutte med den at vi ikke er bra nok. Vi er så utrolig bra”

  Oddsett, Helene Louise Hammervold, Blindheim, Cecilie Bech ()

  I denne oppgaven tar vi for oss ulike tanker og holdninger som kvinnelige toppledere og mellomledere har i forhold til kjønnsfordeling i næringslivet. Formålet med oppgaven er å undersøke hva som påvirker kvinners motivasjon til å ta topplederstillinger i finansbransjen. I tillegg har vi unde

 4. Kvinnesyn, kvinnerolle og kvinneportrett på 1800-tallet - 1800-tallets kvinnesyn og kvinnerollens innflytelse på de tre kvinneportrettene Anna Karenina av Leo Tolstoj, Hedda Gabler Henrik Ibsen, og Madame Bovary Gustave Flaubert

  Sjånes, Anette ()

  I sitt berømte verk kalt Le deuxième Sexe (Det annet kjønn) fra 1949, tar den franske forfatteren og filosofen Simone de Beauvoir for seg kvinnenes stilling i samfunnet historisk sett. I boken som fikk stor betydning for den vestlige kvinnebevegelsen, går hun blant annet hardt ut mot ekteskapet