Sjånes, Anette × Utøvelse|Kjønnsforskjeller ×
1 result
  1. Kvinnesyn, kvinnerolle og kvinneportrett på 1800-tallet - 1800-tallets kvinnesyn og kvinnerollens innflytelse på de tre kvinneportrettene Anna Karenina av Leo Tolstoj, Hedda Gabler Henrik Ibsen, og Madame Bovary Gustave Flaubert

    Sjånes, Anette ()

    I sitt berømte verk kalt Le deuxième Sexe (Det annet kjønn) fra 1949, tar den franske forfatteren og filosofen Simone de Beauvoir for seg kvinnenes stilling i samfunnet historisk sett. I boken som fikk stor betydning for den vestlige kvinnebevegelsen, går hun blant annet hardt ut mot ekteskapet