Ungdomsinstitusjoner ×
1 result
  1. Hvem gang jeg ville snakke med deg om noe som var vanskelig, sendte du meg til hu derre psykologen. Om miljøterapi som behandling for ungdom med komplekse traumer på barnevernsinstitusjon.

    Nesgård, Vilde ()

    Miljøterapi er et vidt begrep, som flere steder i faglitteraturen blir beskrevet som noe som er vanskelig å definere entydig (Kvaran 1996, 55; Olowska og Landmark 2009, 101; Halvorsen 2012, 60-63). En av grunnene til dette, er at det fortsatt eksisterer uenighet angående hva begrepet burde romme.