Ungdom ×
18 results
 1. Homofili som problem i ungdomslitteraturen

  Rønning, Frida ()

  I 2013 etterlyste daværende leder for Skeiv ungdom, Åshild Marie Vige, flere bøker for skeive ungdommer hvor historien har en positiv vinkling (Sigvartsen, 2013). Høsten tre år senere skrev NRK om «problemfri homofili» i litteraturen og viste til flere bokutgivelser samme år som ikke behandl

 2. Ettervern i barnevernet

  Fjellstad, Trine ()

  Du vekker 'æ sjæl og kjenner æ helt aleine Du kjenner at nå, det er nå du må stå for det du gjør sjæl Skaffe 'ræ lønn - aleine Lage 'ræ mat - aleine For nå må du finne ut hvem du er … Tenke sjæl og mene, måtte stå for det du sa Ikke vri deg unna, ikke være likeglad Ikke late som

 3. Ungdoms skolematvaner. Refleksjon, reaksjon eller interaksjon?

  Bugge, Annechen Bahr ()

  Denne studien av ungdoms skolematvaner er en del av forskningsprosjektet YoungFood. Prosjektet er finansiert av Norges forskningsråds folkehelseprogram. Voksne fremstiller gjerne unge mennesker som matkulturelle opprørere. Mine materialer viser snarere at den dominerende (skole-)matstilen blant un

 4. Gratis skolefrokost som helsefremmende tiltak i Horten kommune. En kvalitativ undersøkelse av de involvertes erfaringer i forbindelse med et prøveprosjekt på ungdomsskolene i Horten kommune.

  Evensen, Simone, Pedersen, Frida ()

  Dagens sykdomsbilde domineres av ikke smittsomme sykdommer, og usunt kosthold er den risikofaktoren som rammer befolkningen mest. Hos barn og unge blir et høyt inntak av tilsatt sukker i form av brus, saft og godteri trukket frem som en av de største ernæringsutfordringene. Barn og unge i vekst h

 5. Tegneserier Kjønnsforskjeller og lesing

  Bråten, Øyvind ()

  I denne oppgaven har jeg valgt å se på kjønnsforskjeller når det kommer til lesing av tegneserier gjennom kvantitativ metode blant elever i en videregående skole. Spørreundersøkelsen var frivillig og anonym og ble gjennomført av 188 deltakere. Oppgavens hovedfunn viser at tegneserier er mye

 6. Vis meg din forståelse, så skal jeg fortelle deg hvordan jeg har det. En oppgave om forståelse av ´atferd` som handling i møte med unge med ´atferdsproblemer´.

  Andersson, Helene ()

  Er ´problembarn` bare vanskelige barn? Jeg tror ikke det. Min hypotese er at ´atferdsproblemer` er kommunikasjon og meningsbærende uttrykk. Gjennom oppgaven vil jeg redegjøre for, belyse og drøfte hvordan forståelse av handlinger vil påvirke kommunikasjonen mellom sosionomen og den unge. Alle

 7. Trivsel og utdanningsdriv blant minoritetselever i videregående. Hvordan forstå karakterforskjeller mellom elever med ulik innvandrerbakgrunn?

  Bakken, Anders, Hyggen, Christer ()

  Denne rapporten handler om unge med innvandrerbakgrunn i videregående opplæring. I rapporten studerer vi de 20 største innvandrergruppene i videregående opplæring, og ett av funnene er at det er store karakterforskjeller mellom de ulike gruppene. Målet med rapporten er å få mer kunnskap om h