Undervisning ×
8 results
 1. Praktisering av Ny GIV-undervisning på ungdomsskolen

  Røn, Ingrid ()

  Hele 30 % av elevene dropper ut av videregående skole. Ny GIV var et prosjekt for å snu denne trenden, og målet var å få 5 % av disse elevene til å bestå videregående opplæring innen 2015. Prosjektet varighet skulle være fra etter jul i 10. trinn og ut videregående opplæring. Lærerne og

 2. Målorientering eller prosessorientering? -En komparativ studie av to musikkprosjekter ved henholdsvis en montessoriskole og en offentlig grunnskole.

  Kjøge, Kristine ()

  Denne oppgaven tar for seg to musikkprosjekter ved henholdsvis en offentlig grunnskole og en montessoriskole. Disse prosjektene vil sammenliknes ut i fra deres ulike fokus; mål- og prosessorientering, gjennom observasjon og tekstanalyse som metoder. Det vil redegjøres for konsekvensene av disse ul

 3. Vurdering i musikk på ungdomstrinnet

  Solheim, Cathrine Lagmandokk ()

  Oppgaven «Vurdering i musikk på ungdomstrinnet» tar for seg hvilke forutsetninger en musikklærer har for å gjøre en helhetlig, rettferdig og gyldig vurdering i musikk på ungdomsskolen. Jeg har gjennomført kvalitative intervjuer med to lærere som underviser på skoler med forskjellige utgang

 4. Et nyskapende og praktisk undervisningsopplegg for varmepumper

  Helstrup, Anders, Bolstad, Ole A., Aw-Abdi, Mohamed ()

  Hensikten med hovedprosjektet var å optimalisere varmepumpeundervisningen for førsteårsstudenter på linja for Energi- og miljø i bygg, ved HiOA. Prosjektgruppa har utviklet og gjennomført to forelesninger og én laboratorieøvelse. Opplegget ble evaluert og nødvendige forbedringer ble derette