Uganda ×
2 results
  1. Lærer-elev-relasjoner – en observasjonsstudie i Uganda

    Sundberg, Anne-Marthe ()

    Temaet i denne oppgaven er lærer-elev-relasjoner. Jeg benytter forskning og teori rundt dette emnet for å se på hva som er viktig i et arbeid som lærer for å oppnå gode relasjoner til sine elever, og hvilke faktorer som er med på å påvirke dette. Temaet er interessant fordi det stadig blir