Røkholt, Susann × Uavhengige variabler|Betinget verdsettingsstudie|Endring ×
1 result
  1. Innføring av et gjeldsinformasjonsforetak

    Røkholt, Susann ()

    Oppgaven ser på hvordan et gjeldsinformasjonsforetak påvirker aktørene på markedet. Formålet med oppgaven er å undersøke ulike scenarier i sammenheng med et gjeldsinformasjonsforetak vil slå ut for aktørene på markedet.