Uavhengige variabler|Betinget verdsettingsstudie ×
1 result
  1. Mva-reduksjon på reparasjoner

    Fugglien, Kathrine, Halveg, Gunn Beate ()

    På bakgrunn av Miljøpartiet De Grønnes forslag om et kutt i merverdiavgiften på reparasjonstjenester, ser oppgaven på nordmenns etterspørsel etter reparasjon av smarttelefoner og hvorvidt et slikt tiltak vil kunne gi en endring i denne etterspørselen.