Uavhengig kontroll|Digitale verktøy ×
6 results
 1. Bruk av digitale presentasjonsverktøy i norskfaget

  Dyrop, Jørgen ()

  Jeg har gjennomført kvalitative intervjuer av fem norsklærere for å belyse problemstillingen: Har bruken av digitale presentasjonsverktøy den plassen den bør ha i norskundervisningen på mellom- og ungdomstrinnet? Funn fra disse intervjuene danner rammen for drøfting i lys av relevant teori.

 2. Bruk av digitale verktøy i religion, livssyn og etikk

  Søreide, Trude Myhre ()

  Oppgaven tar for seg bruk av digitale verktøy blant lærere i faget religion, livssyn og etikk og nytteverdien av disse vurdert av lærerne. Den viser også til læreplanen og den grunnleggende ferdigheten «å kunne bruke digitale verktøy». Videre behandler den tidsbruk blant lærere i arbeid me

 3. Effektene av obligatorisk uavhengig kontroll

  Sørlie, Julie, Ullah, Samee, Hamang, Kristian, Jarnskjold, Nils M Tobias ()

  Oppgaven ”Effektene av obligatorisk uavhengig kontroll” har hovedfokus på å kartlegge hvilke ringvirkninger den nye loven om uavhengig kontroll fører til hos private og offentlige aktører, samt se på muligheten for implementering av digitale verktøy for å effektivisere kontrollen. I start

 4. Effektene av obligatorisk uavhengig kontroll

  Sørlie, Julie, Ullah, Samee, Hamang, Kristian, Jarnskjold, Nils M Tobias ()

  Oppgaven ”Effektene av obligatorisk uavhengig kontroll” har hovedfokus på å kartlegge hvilke ringvirkninger den nye loven om uavhengig kontroll fører til hos private og offentlige aktører, samt se på muligheten for implementering av digitale verktøy for å effektivisere kontrollen. I start