Tyskland|Hellas|Arbeidsmarked ×
4 results
  1. Korleis skal journalistspirer gro når arbeidsmarknaden tørkar ut? Ei kvalitativ undersøking av kva som skal til for å vere ein attraktiv journalist i ein tøff arbeidsmarknad i rikspressen i 2017.

    Ryland, Ørjan ()

    Heilt sidan eg starta på journaliststudiet hausten 2015 har eg fått høyre at det å få seg fast jobb etter studiet vil vere nærast umogleg. Med nedbemanningsprosessar og omorganiseringar i dei største redaksjonane i Noreg grunna sviktande inntektskjelder valde eg likevel å halde fram med fris

  2. Digitalisering av bankbransjen

    Sundal, Silje Grong, Svadberg, Silje Andrea ()

    Oppgaven ser på sammenhengen mellom digitalisering og sysselsetting i bank, og hvordan digitalisering virker på sysselssetting i bankbransjen.