Turnoverintensjon ×
2 results
  1. Kompetansemobilisering - Er det sammenheng mellom medarbeideres opplevelse av kompetansemobilisering og lederstøtte og deres grad av engasjement og turnoverintensjon?

    Strøm, Kjersti ()

    Formålet med denne oppgaven er å undersøke om medarbeideres opplevelse av lederstøtte har betydning for i hvilken grad de opplever kompetansemobilisering, og i hvilken grad lederstøtte og kompetansemobilisering påvirker engasjement og turnoverintensjon. Det er utformet tre hypoteser for å und

  2. WakeUp & LMX

    Ryg, Sanna Eriksson, Lotterud, Tina, Evenstuen, Ida ()

    Oppgaven ser på hvordan tilbudet om organisert fysisk aktivitet på arbeidsplassen kan påvirke arbeidsinnsatsen.