Treningssentre ×
1 result
  1. Effektiv ledelse av frittstående treningssentre

    Brendskaug, Marte Stavrum, Ekman, Bengt Gustav Martin Viktor ()

    Denne oppgaven har til hensikt å belyse temaet ledelse av frittstående treningssentre og hvorvidt dette gjøres på en effektiv måte sett fra et teoretisk perspektiv. Treningsbransjen er en mettet bransje i stor endring, og ledelse er en av de kritiske suksessfaktorene for å få det til å gå r