Svardal, Mats × Tilluftsdiffusorer ×
1 result
  1. Behovsstyrt ventilasjon med aktiv tilluftsventil

    Moltke-Hansen, Charlotte L., Park, Katrine, Svardal, Mats ()

    Lønnsomheten ved oppgradering fra CAV- til VAV-anlegg, med aktiv tilluftsdiffusor fra Lindinvent er undersøkt. En aktiv tilluftsdiffusor er en ventil med innebygget komponenter, som regulerer luftmengden i forhold til behovet. Målinger på Rosenholm Campus viser TTD-diffusoren har en god omrørin