Tillit|Produkter|Kvantitative metoder ×
10 results
 1. Hva står på spill?

  Bargel, Monica ()

  For å kartlegge dagens spilltilbud ved norske folkebibliotek har jeg utført en surveyundersøkelse for å forsøke å svare på problemstillingen: "Hvilket spilltilbud eksisterer i norske folkebibliotek, og hva savner de bibliotekansatte for å kunne utvikle og formidle tilbudet?" Jeg vil også fo

 2. Dagligvareportal

  Nærby, Ane ()

  Formålet med oppgaven er å få innsikt i hvordan en dagligvareportal som gir mer makt til konsumentene i forhold til aktørene i dagligvarebransjen kan utformes.

 3. IT-kompetansen i Norge

  Kalager, Ida Marie, Smeby, Marianne Nordskogen ()

  Oppgaven ser på hvordan endringer i IT-utdanning og arbeidsmarkedet har påvirket IT-kompetansenivået i Norge de siste 10 årene.

 4. Digitalisering av bankbransjen

  Sundal, Silje Grong, Svadberg, Silje Andrea ()

  Oppgaven ser på sammenhengen mellom digitalisering og sysselsetting i bank, og hvordan digitalisering virker på sysselssetting i bankbransjen.