SAM - Student theses × Tildelingsmetode|Artikkel 19|EU × Bachelor thesis ×
3 results
  1. Gravitasjonsmodellens forklaring av bilateral handel innen EU og EFTA

    Gudmundsen, Live, Gulbrandsen, Frida Colleen Østvang, Cevro, Nedim ()

    Formål med oppgaven er å finne ut hvor godt gravitasjonsmodellen forklarer den bilaterale handelen innenfor EU og EFTA. For å besvare problemstillingen er det gjennomført en regresjonsanalyse av modellen. Forfatterne har også gått nærmere inn på EU-landet Storbritannia sin bilaterale handel

  2. The EEA Agreement. A threat to Norwegian Democracy?

    Doksrød, Martine Helen, Engvoll, Pernille Stein ()

    In the Norwegian Official Report NOU 2012:2, Outside and inside. Norway’s Agreements with the EU, the research committee described Norway’s relationship to the EU as “[…] based on an association without membership, whereby it has undertaken to adopt and comply with a significant proportion o