Terror ×
6 results
  1. Terrordekning på våre premisser med de andre på avstand

    Skaotheim, Hanna ()

    I mars 2016 skjedde det en rekke terrorangrep både i og utenfor Europa. Tre av byene som ble rammet var Brussel i Belgia, Ankara i Tyrkia og Grand-Bassam i Elfenbenskysten. Alle terrorangrepene ble dekket av norske medier, men hvordan de ble dekket varierte. Undersøkelsen viser hvordan mediehusene

  2. Nettavisenes vinkling av IS-konflikten og lærerens utfordringer

    Gundersen, Patrick Hammer ()

    Nettavisenes vinkling av IS-konflikten og lærerens utfordringer er en kvalitativ studie om hvordan norske nettaviser vinkler IS-konflikten. Resultatene viser at nettavisene er opptatt av flere forhold i omtalen av IS-konflikten. Oppgava ser også på ulike utfordringer læreren kan møte på i unde