Taus kunnskap ×
1 result
  1. Kompetanseutvikling i Norske Fotballklubber

    Nesse, Martin ()

    Oppgaven omhandler kompetanseutvikling i Norsk fotball. Studien belyser hvilken kunnskap klubbene anser som kjernekompetanse, samt hvilke kompetanseutviklingstiltak klubbene anvender. Funnene er basert på et kvalitativt forskningsdesign hvor det er intervjuet fire informanter fra tre ulike breddekl