Tabu ×
2 results
  1. Seksualitet etter livmorhalskreftbehandling - fra tabu til tema

    Madsen, Kristin ()

    Bakgrunn : Hvert år får omkring 300 kvinner diagnosen livmorhalskreft. Kvinnene som overlever kreften sitter igjen med seneffekter av behandlingen som påvirker deres seksualliv. Seksualitet er et grunnleggende behov for å oppleve god livskvalitet, men kan oppleves som et vanskelig samtaletema fo