SAM - Student theses × el Moussaoui, Samira × Tøyen filial ×
1 result
  1. Hvordan brukes meråpent bibliotek? En studie av Tøyen filial

    el Moussaoui, Samira, Schevik, Veronica ()

    Bacheloroppgavens formål er å undersøke hvordan Tøyen filial blir brukt i meråpent tid. Hvem benytter seg av tilbudet, og hvorfor bruker de biblioteket i meråpent tid. Problemstillingen er belyst ved hjelp av tre forskjellige metoder. Vi har benyttet både kvalitative og kvantitative metoder i