Systemanalyse ×
1 result
  1. Skole-hjem samarbeid rundt elever med atferdsvansker

    Solli, Amund ()

    Tema i denne bacheloroppgaven omhandler skole-hjem samarbeidet med foreldre som har barn med atferdsvansker. Formålet med oppgaven er å øke egen bevissthet og kunnskap om tema. Det er i oppgaven lagt et særlig fokus på systemanalyse i forhold til elever med utagerende atferdsvansker og hvordan