Sysselsetting ×
2 results
  1. Hvordan påvirker internasjonalisering av norskeide selskaper i maritim- og offshoresektoren sysselsetting og kunnskapsoverføring i Norge?

    Mehic, Asaki, Meisel, Christin ()

    Bakgrunn: Etter funn av Ekofiskfeltet i 1969 startet det ”norske olje- og gasseventyret”, og i 2012 sto offshoresektoren for hele 23 prosent av Norges verdiskaping. Internasjonaliseringens påvirkning på det norske næringslivet har blitt sterkere i løpet av de siste tiårene, og bedrifter må

  2. Digitalisering av bankbransjen

    Sundal, Silje Grong, Svadberg, Silje Andrea ()

    Oppgaven ser på sammenhengen mellom digitalisering og sysselsetting i bank, og hvordan digitalisering virker på sysselssetting i bankbransjen.