Svineinfluensa|Journalistikk|A-magasinet ×
4 results
  1. Førti år i forskningens tjeneste

    Hornmoen, Harald ()

    Hva kjennetegner journalistiske representasjoner av forskere og forskning i forskjellige perioder fra 1966 til 2006? På hvilken måte har representasjonene endret seg? Denne delen av prosjektet presenterer en sammenliknende kritisk diskursanalyse av artikler som tar for seg ”fremvoksende” medis

  2. Rekonstruksjon i reportasjer

    Kristin Charlotte Horn, Talgø ()

    Jurnalistikk er ikke skjønnlitteratur. Likevel tror jeg at journalister som skriver featurejournalistikk ønsker å skrive historier som griper leseren. Featurejournalistikk er ofte lange reportasjer. Jo lengre teksten er, jo større er sannsynligheten for at leseren ikke gidder å lese mer. Det er