Styring||Staten||Tverrfaglig||Ledelse||Evaluering||Samarbeid||Organisering||Kommuner||Offentlig sektor||Implementering||Ny arbeids- og velferdsetat (NAV)||Aetat||Sosialtjenester ×
0 results