Studentbedrifter ×
1 result
  1. Studentbedrift: Veien til suksess

    Ahraf, Kinza, Gautneb, Tilda, Timraz, Bjørg Sabrin ()

    Vår bacheloroppgave handler om hvordan boken Studentbedrift- Veien til suksess ble produsert. I denne avsluttende oppgaven, som vi har laget i samarbeid med Ungt Entreprenørskap, vil vi presentere boken, våre ideer og reflektere rundt produksjonen. Flere studentbedrifter har etterlyst informasjon