Stroke scale ×
1 result
  1. Prehospitale undersøkelsesmetoders evne til å avdekke hjerneslag

    Kjærnet, Audun, Wessel, Daniel De Maar ()

    Den prehospitale tjenesten i Oslo og Akershus benytter seg i dag av Face- Arm- Speech- Test (FAST) som metode for raskt å identifisere pasienter med mulig hjerneslag. Målet med denne oppgaven er å undersøke hvor effektiv FAST er, samt andre metoder som benyttes prehospitalt. Metode: Systematisk