Strategisk ledelse × Bachelor thesis ×
1 result
  1. HiOA strategi 2010 - En garanti for økt studiekvalitet?

    Andersen, Jørgen Ringen ()

    Denne oppgaven tar for seg Høgskolen i Oslo og Akerhus (HiOA) sitt arbeid med strategi, og hvordan strategiske avgjørelser kan påvirke studenters oppfattelse av studiekvalitet. Gjennom analyse og testing av tre ulike hypoteser redegjør oppgaven hvorvidt HiOAs Strategi 2020 – Ny viten ny praksi