SAM - Student theses × Strategisk ledelse|Kvalitet ×
2 results
  1. Kvaliteten på offentlige anskaffelser

    Gran, Hilde Midthun, Ohna, Gunhild ()

    Regelverket om offentlige anskaffelser er komplekst, og blant offentlige oppdragsgivere er det oftest et sterkt fokus på å korrekt følge regelverket, og det kan tilsynelatende virke som det går på bekostning av gode innkjøp? Formålet med oppgaven er å belyse ulike sider av regelverket som om

  2. HiOA strategi 2010 - En garanti for økt studiekvalitet?

    Andersen, Jørgen Ringen ()

    Denne oppgaven tar for seg Høgskolen i Oslo og Akerhus (HiOA) sitt arbeid med strategi, og hvordan strategiske avgjørelser kan påvirke studenters oppfattelse av studiekvalitet. Gjennom analyse og testing av tre ulike hypoteser redegjør oppgaven hvorvidt HiOAs Strategi 2020 – Ny viten ny praksi