Strategier ×
1 result
  1. Omdømme og omdømmehåndtering i NAV: Kan NAV forbedre sitt omdømme ved å adoptere strategier for omdømmehåndtering fra andre virksomheter?

    Stensrud, Hege, Notøy, Fredrik Ingeborgvik ()

    På bakgrunn av temaet vi har valgt har vi kommet frem til følgende problemstilling: «Kan NAV forbedre sitt omdømme ved å adoptere strategier for omdømmehåndtering fra andre virksomheter?» Mer presist skal vi undersøke om NAV kan lære fra andre virksomheter når det gjelder omdømmehåndter