Storylinemetoden ×
1 result
  1. Storyline – en elevaktiv arbeidsmetode

    Pharo, Håkon Dietrichson ()

    Et grunnprinsipp i norsk skole er at alle elever skal ha rett til tilpasset opplæring slik at deres læringspotensial kan bli realisert. Elevaktive arbeidsmetoder der elevene jobber med oppdagende læring er fremtredende i dagens undervisning. For å kunne tilpasse undervisningen må elevaktive und