Standarder ×
4 results
 1. Ventilasjon i passivhusskole i Oslo kommune

  Halvorsen, Hanne, Hervig, Margrethe, Langeland, Eysteinn Borvik ()

  I denne rapporten er det arbeidet med problemstillinger i forbindelse med ventilasjon i passivhus skolebygg i Oslo kommune. Haugenstua skole i Oslo, hvor COWI har gjort forprosjektet, er benyttet som case. Det er gjort en litteraturstudie, teoretiske beregninger på grunnlag av data fra COWIs forpro

 2. Undersøkelse av samtidig termisk komfort og dagslys i skole med passivhus-standard. Vurderinger av funn i forhold til energi

  Amgaisi, Fatima Zahra, Cabanis, Irene Bekkevold, Persson, Marie Grimstvedt ()

  Det har i denne rapporten blitt undersøkt lysforhold, termiske forhold og energibruk ved målinger og simulering i et klasserom på skole med passivhus-standard. Fokuset har vært på variasjoner i dybden av rommet. Målingene skjedde i henholdsvis februar og april 2012, og simuleringer ble gjort i

 3. Energiforbruk i landets første passivhusskole

  Nesset, Dag Robert, Johannesen, Håkon Rokne, Bukholm, Kjell Gunnar ()

  I denne oppgaven ble det redegjort for passivhuskriteriene for yrkesbygg, relevante myndighetskrav og retningslinjer som stilles til bygningskonstruksjonen, tekniske installasjoner og inneklima. Dette ble gjort for å belyse de positive og negative forholdene ved å bygge etter den kommende Passivhu

 4. Passivhusoppgradering med LCC analyse

  Ingemann-Petersen, Alexander S., Billington, Jørgen ()

  Denne rapporten tar for seg en alternativ analyse av Marienlyst skole i Oslo. Skolen ble ferdigstilt i august 2010 etter en omfattende totalrehabilitering gjort etter gjeldene byggeforskrifter. Rapporten belyser en alternativ rehabilitering med oppgradering til passivhusstandard der de økonomiske k