Spørreundersøkelser ×
3 results
  1. Utfordringer knyttet til inneklima i boligkvarter offshore

    Hesler, Raimond, Hille, Mina, Økland, Rachel W. ()

    HVAC-system i boligkvarter offshore er et av oljeplattformers viktigste sikkerhetstiltak. Dette kan komme på bekostning av inneklimaet og brukernes komfort. Tørr luft har ofte vært et problem, når det gjelder inneklima offshore. For å få innsikt i inneklima offshore, og hvilke systemløsninger