LUI - Student theses × Soundpainting ×
1 result
  1. Soundpainting som skapande aktivitet i musikkfaget

    Vestbø, Anna Reidun ()

    Alle barn har eit behov for å skape, uttrykkje seg sjølv og utforske ukjente landskap. Ei av skulen si oppgåve er å møte dette behovet, slik at elevane er skapande, samhandlande, sjølvstendig menneske som er integrert i samfunnet når dei er ferdig med skulen. Spesielt gjennom musikkfaget kan